7 Raġunijiet Għaliex Qed Tara 1:11 - It-Tifsira ta '111

Rajt biss 1:11? Fidu li ġejt iggwidat hawn biex issir taf dwar it-tifsira 111 u għaliex dan in-numru bi tliet ċifri qed jidher f'dan il-ħin ta 'ħajtek.L-Univers jaħdem b'modi misterjużi biex jiġbed l-attenzjoni tiegħek sabiex jidderiġik fit-triq iddestinata tiegħek. Biex tiggwidak b’mod sigur f’dan l-istadju tal-iżvilupp spiritwali tiegħek, l-Univers jibgħat anġli biex jikkomunikaw messaġġi li jistgħu jidhru bħala numri ripetittivi. Bħala sinjal divin, it-tifsira ġenerali ta ’Anġlu Numru 111 hija li tqum għal għarfien ġdid tad-dinja ta’ madwarek. Huwa l- forza inviżibbli li tqajjem il-kuxjenza ogħla tiegħek .Fuq din it-triq il-ġdida, tibda tara li dak kollu li jidher f'ħajtek huwa r-riżultat tal-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek. Allura, kull darba li tara s-sekwenza tan-numri 111, qed tkun iggwidat biex tagħti attenzjoni bir-reqqa lill-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek hekk kif qed timmanifesta bidu ġdid fir-realtà fiżika tiegħek. Żomm f'moħħok, bidu ġdid jista 'jkun ukoll opportunitajiet għalik biex tirrilaxxa drawwiet u twemmin qodma sabiex inti timxi' l quddiem fil-kapitlu li jmiss tal-vjaġġ spiritwali tiegħek.

Ikkunsidra li meta tara l-mudell tan-numri 111 ripetittivament, hemm tifsiriet multipli, u huwa importanti li tħoss sew dak li tfisser 111 għalik. Fuq kollox, tafda li qed tkun iggwidat. Biex jgħinek tiddekowdja l-messaġġi tal-anġlu, hawn huma 7 tifsiriet spiritwali ta '111 u r-raġunijiet għaliex tibqa' tara 111 jew 1:11 kullimkien madwarek.L-ewwel Tifsira ta '111: Qed Tattira Kollox Li Jqabbel Il-Vibrazzjoni Enerġetika Tiegħek

It-tifsira ta '111 hija li qed timmanifesta dak li kont qed tiffoka l-attenzjoni tiegħek fuq. Kemm jekk il-ħsibijiet, is-sentimenti u l-azzjonijiet tal-passat tiegħek kienu pożittivi jew negattivi, tpoġġi lilek innifsek f'post biex tattira affarijiet (nies u sitwazzjonijiet) li jaqblu mal-vibrazzjoni enerġetika tiegħek. Din hija l-liġi tal-attrazzjoni.

Żomm f'moħħok, toħloq ir-realtà fiżika tiegħek anki jekk ma tafx li diġà qed tagħmilha. Lanqas biss għandek tuża kliem; inti sempliċiment għandek tħoss emozzjoni fi ħdan il-benesseri tiegħek, u l-Univers kollu jagħtik esperjenzi billi jġib ideat, nies, u sitwazzjonijiet li huma ugwali għall-vibrazzjoni tal-emozzjoni tiegħek, sabiex toħloq ir-realtà tad-dinja tiegħek.Pereżempju, jekk tqatta 'ammont sinifikanti ta' ħin tiftakar żball fil-passat, dak il-ħsieb antik jibda vibrazzjoni emozzjonali li tattira aktar 'żbalji' fil-ħajja preżenti tiegħek. Iżda, jekk tqatta 'ħafna ħin taħseb dwar dak li jġiegħlek tassew kuntent, inti tattira kull tip ta' esperjenzi kuntenti fil-ħajja preżenti tiegħek. Meta tifhem li huwa importanti li jkollok ħsibijiet li tħossok tajjeb, dan huwa meta tibda tittrasforma lilek innifsek minn 'ħallieq sensih' għal 'ħallieq konxju.'

Iċ-ċavetta importanti li għandek tiftakar hija li kun konxju tal-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek f'kull ħin sabiex tattira u timmanifesta dak li verament tixtieq f'ħajtek. Allura meta tara 111 ripetittivament, ftakar dejjem li dak kollu li jidher f'ħajtek huwa r-riżultat tal-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek.

Kif qal l-espert tat-trasformazzjoni Marci Shimoff, 'Ladarba tibda tifhem u verament tikkontrolla l-ħsibijiet u s-sentimenti tiegħek, dak hu meta tara kif toħloq ir-realtà tiegħek stess.'

Fiduċja li għandek qawwa inkredibbli ġewwa fik biex toħloq ir-realtà fiżika tiegħek.

It-2 Tifsira ta '111: Għandek il-Qawwa Li Tħalli l-Passat Wara

It-tifsira ta '111 hija li tpoġġi l-passat warajk u timxi' l quddiem b'kunfidenza. Dak kollu li esperjenzajt f'ħajtek, s'issa, tak is-saħħa biex tissepara minn dak li m'għadux iservik. Il-passat jista 'jżomm memorji għażiża, imma li taħseb fuqu ma jgħinx meta ma jkunx pożittiv, speċjalment meta jżommok marbut bil-katina mal-passat.

Minħabba li ħsieb ripetittiv dwar avveniment imdejjaq tal-passat jista 'jintensifika l-emozzjonijiet preżenti tiegħek konnessi ma' dak l-avveniment qadim, huwa importanti li tbiegħed minn dak il-post ta 'dwejjaq (sensazzjoni ta' vibrazzjoni baxxa) sabiex tevita li tattira iktar dwejjaq fil-ħajja preżenti tiegħek. F'dan l-eżempju, is-sentiment ta 'dwejjaq huwa riċiklaġġ ta' avveniment tal-passat li ma ġiex rilaxxat b'mod enerġetiku.

F'dan il-mument, tirrealizza li ma tistax tħalli passat iweġġa 'jieħu f'idejh ħajtek billi tidher fl-attitudni preżenti tiegħek. Meta s-sitwazzjoni kurrenti tiegħek tibda tħossok intensa, huwa importanti li tiftakar li sempliċement tirrappreżenta speck ċkejkna fl-iskema grandjuża tal-Univers kollu - u s-sitwazzjoni hija biss temporanja. Għal din ir-raġuni, huwa f'idejk li tagħmel dak kollu li hemm bżonn biex tneħħi moħħok mill-passat u ssib il-kuraġġ li taħfer u tħallih. Agħmilha għax wasal iż-żmien li tfejjaq. Imma fuq kollox, agħmilha biex teħles lilek innifsek.

Meta tara 111, it-tifsira hi li titlaq id-diżappunti tal-passat u toħloq spazju biex il-paċi tespandi ġewwa fik. Simili għal closet li jeħtieġ tindif, toħloq spazju billi tħalli affarijiet li joħolqu l-imbarazz. Bħal hekk, il-qawmien għalik innifsek awtentiku jeħtieġ armarju vojt. Tħalli l-imbarazz biex tagħmel spazju għal-libertà spiritwali.

Dejjem ftakar, tkun taf li int sejjer fid-direzzjoni t-tajba meta m'għadx għandek interess li tħares lura . Fiduċja li tista 'tagħmel dan. Fidu fik innifsek.

It-Tielet Tifsira ta '111: Inti Tħalli l-Individwalità Vera Tiegħek Tqum

Meta l-anġlu numru 111 jidher ripetutament, huwa messaġġ għalik li tħaddan dak li jagħmlek differenti u li tesprimi l-kompletezza tal-Veru Tiegħek. L-evoluzzjoni ta 'min int hija r-riżultat ta' dak li sirt u min int qed tkompli tkun. Int qed tinbidel kontinwament hekk kif timxi fit-triq spirali - u l-iktar importanti, it-tweġiba tiegħek għal 'min jien?' qed tinbidel ukoll.

Minħabba li m'hemm xejn staġnat fl-Univers u kollox huwa dejjem miexi miexi 'l quddiem, hemm xi ħaġa fi ħdan il-persuna tiegħek li qiegħda tħeġġek lejn ix-xewqa jew l-iskop tiegħek; hija l-ispirazzjoni f'ħajtek. Tibda tirrealizza li meta taħdem iebes għal xi ħaġa li ma jimpurtakx minnha, tħoss stress. Imma meta taħdem ħafna għal xi ħaġa li tħobb, tħoss passjoni.

Hekk kif tibda tidderieġi l-enerġija tiegħek f'xi ħaġa li tieħu ħsiebha profondament, int tirrealizza wkoll gradwalment li d-dehra ta 'barra tiegħek mhix min int verament. Din hija parti mill-qawmien tiegħek. Qed tqum għan-natura vera tiegħek. Inti taċċetta l-identità vera tiegħek bħala tifel tal-Ħallieq. Bħal fjamma li tinfaqa mix-xemx tan-nar, int il-fjamma individwali mill-Ħallieq tas-Sors Waħdieni. Tibda taġixxi bħala sieħeb mal-Ħallieq biex toħloq flimkien art aħjar u futur aħjar għal kulħadd. Inti taċċetta li l-Ħallieq qiegħed ġewwa fik, u tibda tara li dak kollu li qatt inħoloq huwa fil-fatt il-Ħallieq liebes travestiment madwarek.

Bħal biċċa ta 'puzzle, għandek post uniku biex timla l-iskema grandjuża ta' kull eżistenza. Int ġejt maħluqa apposta biex tkun differenti għat-tkabbir individwali tiegħek fl-Univers. Fiduċja li kollox joqgħod flimkien u kollox jaħdem perfettament flimkien bħala ħaġa waħda fil-master plan .

Fuq kollox, għandek tant enerġija maħluqa ġewwa fik meta taqdi xi ħaġa akbar minnek innifsek. Bit-talenti speċifiċi tiegħek, kont maħsub li jkollok impatt fuq id-dinja - jew saħansitra fuq xi ħadd speċjali b'mod pożittiv. Meta tara n-numru 111 ripetittivament, tkun qed tfakkarha li tkun vera għalik innifsek huwa l-akbar rigal li tista 'tagħti lid-dinja . U meta tifhem l-Awto Veru tiegħek b’għajnejn imqajmin, dan huwa meta tirrealizza li għandek libertà sħiħa - il-libertà li tgħix fid-dawl tiegħek stess, il-libertà li tagħmel l-għażliet tiegħek stess, u l-libertà li tkun unikament int.

Dejjem ftakar, int liberu; int liberu; int liberu .

Ir-Raba 'Tifsira ta' 111: Int Lest Tagħmel Differenza

Fin-numeroloġija, in-numru 1 jirrappreżenta l-kwalitajiet li tkun mexxej. Meta n-numru 1 jidher f'ħajtek, huwa tfakkira għalik biex tattiva r-responsabbiltà tiegħek ta 'tmexxija fil-post tax-xogħol tiegħek, f'darek bħala ġenitur, jew f'relazzjonijiet oħra. Fi kliem sempliċi, l-Univers qed iħeġġek biex tidħol fir-rwol ewlieni bħala l-mexxej li kont maħsub li tkun.

Barra minn hekk, meta n-numru triplu 111 jidher ripetittivament, dan ifisser li int lest biex titbiegħed mill-folla u timxi 'l quddiem bħala mexxej. Il-passat tiegħek kien bażi ta 'taħriġ fejn l-Univers ħejjek u armak għall-pass li jmiss tiegħek. Minħabba li hemm bidla kostanti, int dejjem qed tikber u l-Univers dejjem jagħtik aktar esperjenzi sabiex tkun tista 'tibni fuq il-pedament li diġà qiegħed ġewwa fik. Meta tirrealizza li t-triq il-qadima tiegħek kienet mimlija lezzjonijiet li għenuk tikber l-għeruq, imbagħad tibda tara t-triq il-ġdida tiegħek mimlija opportunitajiet għall-espansjoni .

Hekk kif qed tikber kontinwament, qed issir iktar veru għalik innifsek. U fil-proċess ta 'żvilupp tiegħek, int tingħata inkarigi ġodda biex tipprepara lilek għal affarijiet akbar. Minħabba li l-Univers jagħtik għerf permezz tal-esperjenzi tiegħek, tista 'tkun ċert li għandek dak kollu li għandek bżonn biex tagħmel il-bidla għal-livell li jmiss. Fil-qalba tiegħek, taf li huwa l-pass it-tajjeb għax tista 'tħossha u tista' tara x'inhu quddiemna.

Evalwa dak li tista 'tbiddel f'ħajtek sabiex tagħmel spazju għall-fażi li jmiss. U biex tkun ħieles, aqta 'ċerti relazzjonijiet u telimina l-bagalji bla bżonn sabiex tmur fejn qed imexxik l-Univers.

Hekk kif tieħu fiduċja l-pass tal-fidi 'l quddiem, ftakar dejjem min int u dak li int tirrappreżenta. Kun af il-valuri tiegħek u r-regoli li tgħix bihom, irrispettivament miċ-ċirkostanzi li tiffaċċja. L-integrità tiegħek hija l-qalba ta 'l-influwenza tiegħek. Allura meta tara 111, hija tfakkira biex tmexxi bl-eżempju.

Kif qal darba l-mexxej Amerikan tad-drittijiet ċivili Martin Luther King Jr., Il-kejl ta 'raġel mhuwiex fejn qiegħed f'mumenti ta' kumdità, iżda fejn jinsab f'ħinijiet ta 'sfida.

Nota tal-Editur : Il-vibrazzjoni tad-destin ta 'Martin Luther King Jr hija n-numru 1. Huwa twieled fil-15 ta' Jannar, 1929 (1 + 1 + 5 + 1 + 9 + 2 + 9 = 28 u 2 + 8 = 10 u 1 + 0 = 1). Huwa kien tassew wieħed mill-mexxejja l-kbar li biddlu d-dinja tagħna.

Il-5 Tifsira ta '111: Int Lest biex Tibda Xi Ħaġa Ġdida

Meta tara 111, dan ifisser li int lest biex tibda xi ħaġa ġdida fjamanta. Avveniment tal-ħajja bħal li tiċċaqlaq għal dar ġdida, tibda xogħol ġdid, ikollok tarbija ġdida, jew tiżviluppa relazzjoni ġdida tibda ċiklu ġdid għalik. Anki jekk esperjenzajt telf, iċ-ċirkostanza li probabbilment rajt bħala daqqa ta 'ħarta hija l-istess ħaġa li tnidek f'perjodu ta' tkabbir spiritwali. Dan meta tirrealizza li għandek l-opportunità li tgħix il-ħajja li ruħek qed tħeġġek tesperjenza.

Tifhem li l-Univers qed joffrilek bidu ġdid sabiex ikollok ċans ieħor għal affarijiet kbar. Ma jimpurtax x'ġara, l-Univers dejjem miexi 'l quddiem u jagħmel l-affarijiet aħjar għalik. U meta tara 111 ripetittivament, trid tieħu azzjoni u tieħu l-ewwel pass lejn dak il-bidu ġdid.

= 12 * 12

Il-pjan ewlieni tal-Univers huwa mfassal sabiex il-pass li jmiss tiegħek jitfaċċa b'mod naturali meta tkun lest għalih. Jista 'ma jkunx jidher bħal dak li kont tistenna, iżda se jipprovdi tifsira u valur għalik, kif ukoll għal oħrajn ta' madwarek. Fl-aħħar mill-aħħar, dak li trid għalik innifsek huwa l-istess bħal dak li jrid għalik il-Ħallieq .

Fl-istampa l-kbira, issib li l-iskop veru tiegħek fil-ħajja se jkun immirat lejn min int verament u dak li twelidt biex tagħmel. Minħabba li l-iskop akbar tiegħek jeżisti fil-fond fil-qalba tiegħek - qed tistenna li tiġi skopert - int naturalment tipprovdi t-talenti uniċi tiegħek lid-dinja meta l-ħin ikun tajjeb għalik. U ftakar, l-iskop tiegħek huwa relatat mal-bżonnijiet tad-dinja.

Id-dikjarazzjoni li ġejja mill-ħabib tal-kelliem motivattiv Zig Ziglar, Joe Sabah, tiġbor fiha l-aħjar: 'M'għandekx tkun kbir biex tibda, imma trid tibda tkun kbir.'

U ftakar: Tista 'tagħmel dan.

Is-6 Tifsira ta '111: Int Lest biex Trawwem Ħbiberija tar-Ruħ

It-tifsira ta '111 hija li qed toqrob lejn żmien meta l-Univers qed jgħidlek li int lest għal relazzjoni fejn hemm espansjoni individwali. Kemm jekk ir-relazzjoni hijiex personali jew relatata max-xogħol, l-intenzjoni ta 'ruħek hija t-tkabbir, u għandek l-opportunità li tavvanza aktar fil-vjaġġ tiegħek milli tista' waħdek. Ir-relazzjoni ssir vjaġġ ta 'evoluzzjoni u tmexxik lejn li tissodisfa l-iskop ta' ruħek.

Allura, meta tara 111, huwa sinjal ta 'bidu ġdid għal ħbiberija vera tar-ruħ li tieħu l-għeruq. B’ pedament li jrawwem, il-ħbieb jistgħu jgħinuk tinkoraġġik biex issegwi l-ħolm tiegħek u tappoġġjak fil-vjaġġ tiegħek ‘il quddiem. Ftakar, ir-rabtiet li tissawwar man-nies ta 'madwarek jiffurmaw direttament il-kwalità tal-eżistenza tiegħek. Għal din ir-raġuni, huwa essenzjali li tagħżel lil ħbiebek b'attenzjoni kbira sabiex tikber bil-mod li jissodisfa għalik.

Huwa importanti wkoll li tikkunsidra l-ħbiberija tiegħek mal-Ħallieq li dejjem miegħek f'kull pass tat-triq. F'kull mument, il-Ħallieq jimxi miegħek għal bidu ġdid u ta 'tama. U li l-Ħallieq ikun jaf kollox dwarek - it-tajjeb u l-ħażin - u xorta ssiblek assolutament aqwa hija l-akbar ħbiberija minn kulħadd.

U lil hinn minn kollox, il-Ħallieq jiggwidak lejn in-nies it-tajbin li huma l-iktar adattati għal-livell ta ’żvilupp spiritwali tiegħek. Jistgħu jiġu minn kullimkien u fi kwalunkwe ħin, allura oqgħod attent meta xi ħadd ġdid jidħol f'ħajtek. Fl-istampa l-kbira, aħna lkoll hawn biex ngħinu lil xulxin. Għalhekk, meta jasal iż-żmien li tiltaqa 'ma' ħabibok f'moħħok, ftakar dan: intom magħmula biex tivvjaġġaw flimkien, 'il bogħod u ogħla. Hija din ir-relazzjoni li tgħinek tevolvi u tikber.

Għodd fuqu.

Is-7 Tifsira ta '111: Irrikonoxxi u Ħtaf l-Opportunitajiet Madwarek

Il-ħajja hija l-ikbar opportunità li tajt, u l-Univers dejjem jagħtik numru kbir ta ’aktar opportunitajiet biex tkabbar il-kapaċitajiet tiegħek sabiex tkun tista’ tassew tieħu ħsieb ħajtek u tidħol f’min kont suppost li tkun. Meta n-numru 111 jidher ripetutament, l-Univers qed jgħidlek li dak li ħawilt qabel se jibda jippremjak issa; huwa żmien vantaġġjuż għalik biex taqbad opportunitajiet li qed jistennew li jiżvolġu fi triqtek . Minħabba li l-opportunitajiet jistgħu jiġu moħbija, hija r-responsabbiltà tiegħek li tagħraf dawk li huma tajbin għalik, taqbadhom, u mbagħad tieħu azzjoni. U irrispettivament mid-daqs, l-opportunitajiet kollha dejjem jagħtuk ċans li tavvanza matul il-ħajja.

Allura meta ssib l-opportunità t-tajba għalik, kun kuraġġuż u agħti ċans lilek innifsek li tikber billi żżid l-isfida u ssir il-mexxej tal-ħajja tiegħek stess. Żomm f'moħħok, qatt ma taf jekk l-opportunità għandhiex il-potenzjal li tinbidel f'xi ħaġa kbira. Minħabba li jista 'jiġri xi ħaġa, tista' tesperjenza xi ħaġa li tbiddel ħajtek għal dejjem. Imma jekk jiġri xi ħaġa li tfixkel il-progress tiegħek, tifhem li s-sitwazzjoni hija biss temporanja, u għandek il-fidi li taf li l-Univers se jiggwidak f'direzzjoni differenti.

Ħaġa waħda hija ċerta, iktar ma tibqa 'konness max-xewqat ta' ruħek, aktar l-Univers se jgħarraqk b'opportunitajiet akbar biex issostni l-evoluzzjoni tiegħek. L-aqwa ħaġa li tista 'tagħmel huwa li tafda lill-mexxej fik biex tiftaħ triqtek' il quddiem u tagħmel dak li hu tajjeb għalik. Billi taċċetta fejn tinsab fil-ħajja, tagħraf li l-persuna li int illum qed tevolvi fil-persuna sħiħa li kont iddisinjat biex tkun.

Allura meta 111 jidher f'ħajtek, l-Univers iridek tkun konxju tal-opportunitajiet quddiemek. Fl-aħħar mill-aħħar, il-ħajja tinżel għall-għażliet li tagħmel. Inti jew tagħżel li tieħu vantaġġ minn opportunità fit-triq tiegħek, jew tagħżel mod ieħor. Fl-aħħar, id-deċiżjonijiet li tieħu llum isawru l-istorja ta ’ħajtek għada .

X'għandek tagħmel wara meta tara 111?

Fil-livell ta 'ruħek, taf x'inhu meħtieġ għall-vjaġġ bejn fejn int issa u fejn trid tkun. Meta tippjana l-futur tiegħek b'kull ħsieb, il-vibrazzjoni kollha tiegħek tirrifletti l-vibrazzjoni ta 'dak li qed taħseb dwaru. Allura iktar ma taħseb dwarha, iktar tivvibra bhalu, u eventwalment tattira dak li taħseb dwaru - jekk tridx jew le. Għalhekk, bħala l-mexxej tal-ħajja tiegħek stess, tista 'tikkontrolla l-ħsieb tiegħek - din hija t-tifsira ġenerali ta' 111. Inti ssir dak li taħseb.

Meta tibda tieħu t-tmexxija u konxjament tikteb l-istorja ta 'ħajtek, tibda tirrealizza li t-tagħlim huwa parti importanti tal-proċess. U wieħed mill-aħjar modi biex titgħallem huwa li taqsam l-għarfien tiegħek billi tgħallem. Permezz tat-tagħlim, tista 'tispira u timmotiva lil oħrajn biex jittrasformaw u jilħqu l-ogħla potenzjal tagħhom, u fl-istess ħin, int ukoll motivat billi tiġġebbed lilek innifsek fl-ogħla potenzjal tiegħek u titgħallem minn oħrajn ta' madwarek.

Allura irrispettivament minn fejn int fil-ħajja, int qiegħed fil-post perfett biex tibda u tgħallem dak li taf. U l-mument tat-tagħlim tiegħek jista 'jkun f'kull ħin, kullimkien, u f'kull post. Allura tistennax il-ħin perfett, oħloqha. Oħroġ l-aħjar f’oħrajn u urihom li jistgħu jsiru xi ħaġa ferm iktar milli qatt jistgħu jimmaġinaw. Wara kollox, hija dwar il-ħila tiegħek li taqdi lil ħaddieħor.

Kollox ma 'kollox, imxi' l quddiem. Int mhux biss qed tmexxi bl-eżempju f'ħajtek, imma int responsabbli wkoll għat-triq li tieħu. Allura ma tillimitax ruħek għal dak li diġà taf - ipprova affarijiet ġodda u titgħallem minn oħrajn ta 'madwarek.

Importanti, inti żżomm iċ-ċavetta biex tiftaħ u toħroġ dak li tista 'tagħmel. Ftakar dejjem, in-nies li tħalli impatt illum huma n-nies li jistgħu jsiru l-mexxejja ta 'għada. Fl-aħħar, huwa dwar ħajja waħda li tinfluwenza oħra.

Allura fiduċja fihom infushom kollha u mur 'il quddiem. Aħna nemmnu fik.

PUBBLIKATURNOTA:Dan il-websajt, WillowSoul.com, huwa kopert bid-drittijiet tal-awtur, u l-ebda parti minn din il-websajt ma tista ’tiġi kkupjata, riprodotta, rreġistrata jew użata b’xi mod. Copyright © minn Willow Soul.

Postijiet Popular