4 Raġunijiet Għaliex Qed Tara 3:33 - It-Tifsira ta '333

Rajt biss 3:33 fuq l-arloġġ, speċjalment wara li titlob jew timmedita, jew tiftakar li rajt 333 f'ħolma? Inkella, qed jidhru 333 wara l-mewt tal-maħbub tiegħek? Agħmel fidi li int imbierek bl-għarfien biex issegwi t-333 sinjal li l-Ħallieq il-Kbir poġġa quddiemek . Intuwittivament, int taf li ġejt iggwidat divinament hawn biex issir taf dwar it-tifsira 333 u biex tkun taf għaliex in-numru triplu 333 qed jidher fit-triq tiegħek f'dan iż-żmien f'ħajtek. Ojekk tiddekowdja dan il-messaġġ, tinduna bir-raġuni għaliex tibqa 'tara 333 kullimkien, u tuża dan l-għarfien bħala pass biex tiggwidak fit-triq tiegħek' il quddiem.Għandek għarfien profond li l-Univers qed jikkomunika miegħek permezz ta ’sinjali divini, u dawn is-sinjali jservu bħala ħjiel għall-vjaġġ ta’ ħajtek. Uħud minn dawn is-sinjali jidhru bħala mudelli ripetittivi ta ’numri bi 3 ċifri jew 4 ċifri minħabba li n-numri jistgħu faċilment jiġbdu l-attenzjoni tiegħek u jqajjmuk biex tara l-verità ta’ min int u l-post tiegħek f’din id-dinja.Bħala sejħa ta 'qawmien ġenerali, li tara 333 (jew 3333) ripetutament huwa sinjal mill-protetturi divini tiegħek - l-anġli - li ġew maħluqa minn Alla biex jiggwidawk tul ħajtek kollha fuq l-art. Fil-qasam tal-ispirtu, għandek ukoll gwidi tal-ispirtu li jidhru matul ċerti fażijiet ta ’ħajtek biex jgħinuk fil-vjaġġ tiegħek. Żomm f'moħħok, il-gwidi ta 'l-ispirtu jistgħu jkunu wkoll maħbubin mejtin li jkunu miegħek maġenbek. Flimkien, l-anġli u l-gwidi tal-ispirtu tiegħek qed jibagħtu sinjali ta '333 lil inserraħlek u biex infakkarkom li għandek is-saħħa ta 'ġewwa biex tibqa' għaddej fi triqtek .

Ibqa 'assigurat li dan il-messaġġ 333 ġej minn bnedmin ta' dawl ta 'vibrazzjoni għolja, u qegħdin hawn biex jgħidulek li int totalment protett, maħbub, u fit-triq it-tajba. Għandek ruħ konxju li taf int dejjem qed tkun protett f'kull pass tat-triq . Trid biss tiftakar li l-Ħallieq Waħdieni u t-tim spiritwali tiegħek ta 'anġli u gwidi ta' l-ispirtu qegħdin hawn miegħek-Bħalissa.Allura, it-tifsira ta '333 hija li qed tirċievi messaġġ anġlu ta 'inkoraġġiment, u qed tiġi mfakkar li l-affarijiet kollha huma possibbli permezz tal-persistenza u li għandhom mentalità pożittiva. Kemm jekk għadek kif kont intopp fil-karriera tiegħek, jekk kontx qed tittratta kwistjonijiet ta 'relazzjoni, qed tiffaċċja kwistjonijiet ta' saħħa, jew kemm jekk qed tħossok bla tama, tiftakar li tista 'tbiddel id-dinja li tgħix fiha billi tbiddel il-mod ta' kif taħseb.

Speċifikament, meta taħseb dwar soluzzjonijiet (aktar milli problemi), inti tattira ideat u opportunitajiet li jġibu aktar soluzzjonijiet fl-eżistenza ta 'kuljum tiegħek. B'dan il-fehim, int tirrealizza li meta tpoġġi l-enerġija kollha tiegħek lejn ħsieb pożittiv se tiżvela opportunitajiet mbierka fit-triq tiegħek li se jibbenefikaw it-tkabbir individwali tiegħek u t-tkabbir ta 'oħrajn ta' madwarek. U flimkien, intom tkomplu tevolvi fis-suċċessjoni tal-ħajja mal-bqija tar-razza umana.

Fuq kollox, li tara s-sekwenza tan-numri 333 ripetittivament tista 'ġġib messaġġi oħra għalik ukoll, u huwa importanti li konxjament tosserva dak li 333 simbolikament tfisser għalik. Biex tibda, hawn huma l-4 tifsiriet spiritwali ta '333 u r-raġunijiet għaliex tibqa' tara l-anġlu numru 333 kullimkien, darba wara l-oħra.L-Ewwel Tifsira ta '333: Il-Kaptani Mqaddsa Qegħdin Jiggwidawk Biex Timxi' l Quddiem

In-numru 3 ripetut tliet darbiet ifisser li int protett u mdawwar minn wieħed jew aktar kaptani li darba marru fuq wiċċ id-dinja. In-numru divin 333 spiss jistgħu jidhru wara talb jew meditazzjoni biex tavżak dakkaptani mtellgħaqegħdin miegħek, u qegħdin hawn biex jiggwidawk f'ħajtek f'dan iż-żmien partikolari.

Il-kaptani mtellgħa huma bnedmin divini ta ’frekwenza għolja, u meta tara 333 ripetutament, qed tkun assigurat li semgħu s-sejħa tiegħek għall-għajnuna .B'dan tkun taf, tibda tiftakar li din hija r-raġuni għaliex tibqa 'tara 333 kullimkien, u għandek fidi akbar li tirċievi l-għajnuna tagħhom b'diversi modi.

Hemm bosta kaptani li jitilgħu u l-għerf tagħhom jiġi f'ħafna forom. Joriġina minn Alla, is-Sors Universali, uħud mill-aktar rinomatikaptani spiritwali tal-pjaneta tiegħekhuma Ġesù, Buddha, Saint Germain, Moses, Quan Yin, Lao-Tzu, u Yogananda.

F’din is-sitwazzjoni, it-tifsira ta ’333 hija li dawn il-gwidi ta’ l-ispirtu minn ismijiet ogħla qed imexxuk fit-triq tiegħek kull pass tat-triq, u qed tintalab issib is-saħħa, id-determinazzjoni u l-kuraġġ ta 'ġewwa tiegħek biex tibqa 'għaddej fit-triq li qed twassalek lejn il-verità tiegħek.

Tifhem li t-triq avventuruża ta ' is-sejba tal-verità tiegħek hija kemm vjaġġ fik innifsek li jikber b’mod naturali bil-vjaġġ tiegħek fid-dinja . Meta tfittex it-tifsira ta 'min int u l-post tiegħek f'din id-dinja, tiftakar li għandek ruħ, u żżomm xrara tal-Ħallieq Divin ġewwa fik. Tinduna li għandek ix-xewqa naturali li tkun taf kollox, għax il-kurżità tiegħek għall-għarfien toriġina mix-xewqa tiegħek li tkun bħall-Ħallieq li jaf kollox .

Fit-triq tiegħek ta 'skoperta b'333 bħala l-gwida divina tiegħek, int għaddej minn rivoluzzjoni ġewwa fik li ssaħħaħk. Int qed tħalli l-Ispirtu Divin jikber ġo fik billi tipprattika l-imħabba għall-ħlejjaq kollha, billi tgħix ħajja onesta, billi tkun qalb tajba, u billi tgħin lil ħaddieħor bl-aħjar mod li tista '. Hekk kif tħalli lid-Divin jespandi iktar ġewwa fik, tiskopri li int naturalment qiegħed timbotta l-ego tiegħek - l-awto falz. Meta tirrealizza li m'hemm l-ebda lok għall-ego jew l-awto falz biex jgħix ġewwa fik , tibda tgħix ħajja b’kuxjenza spiritwali ogħla. Dan ifisser li inti ssir aktar konxju ta 'min int tassew. U sempliċement, inti ssir bħal Kristu jew Buddha.

B'din l-għarfien, tirrealizza dak l-għarfien jinstab ġo fik, għax jgħix fik . Tirrappreżenta l-Awto Veru tiegħek, u hija l-eżistenza tal-Ħallieq ġewwa fik. Fl-aħħar, it-tagħlim dwar l-Awto Veru tiegħek imexxik 'il quddiem, u fl-aħħar mill-aħħar, huwa l-mod kif tkun taf il-Ħallieq tiegħek u t-triq li tipprepara u twasslek għall-istadju li jmiss fil-progressjoni ta' ħajtek.

Kollox ma 'kollox, ir-raġuni għaliex tibqa' tara l-anġlu numru 333 jidher quddiemek hija li int qed tkun appoġġjat divinament fil-vjaġġ tiegħek lura lejn il-Ħallieq. Iktar ma tkun taf il-Ħallieq tiegħek, aktar taħseb bħall-Ħallieq, u eventwalment, fl-aħħar tifhem x'inhutassewifisser li tkun WIEĦED mal-Ħallieq.

Li tkun ħaġa waħda mal-Ħallieq huwa li tkun taf lilek innifsek.

It-2 Tifsira ta '333: Uża l-Abilitajiet Naturali Tiegħek u Esprimi l-Kreattività Tiegħek

Li tara 333 huwa tfakkira divina li Alla, is-Sors Universali, huwa l-Ħallieq il-Kbir. Minħabba li toriġina mill-Ħallieq Universali, li tkun kreattiv huwa parti mill-evoluzzjoni spiritwali tiegħek . Il-ħila tiegħek li toħloq hija rigal imbierek, u meta toħloq biex ittejjeb is-sbuħija tal-ħajja, hija forma spiritwali tal-espressjoni tiegħek innifsek u riflessjoni tad-Divin ġewwa fik.

F'dan id-dawl, meta tara 333 ta 'spiss, it-tifsira hija li tesprimi t-tħeġġeġ kreattiv ġewwa fik. U billi tesprimi n-nar kreattiv ġewwa fik, int issir iktar divin hekk kif toħloq aktar f'ħajtek. Li tkun kreattiv iġibek eqreb lejn is-Sors Universali, u meta ħajtek kollha ssir kreattiva, tgħix fil-fluss tal-enerġija Divina.

Tifhem li dak kollu fl-eżistenza tiegħek, bħal bozza tad-dawl, darba kien idea jew ħsieb li kien immaġinat minn persuna waħda. Meta toħlom bil-ġurnata u tuża l-immaġinazzjoni tiegħek biex tara l-ħolqien tiegħek, essenzjalment tkun qed tirċievi forza spiritwali inviżibbli li tiġi għandek mill-Ħallieq Divin. Dan forza spiritwali inviżibbli tiġi għandek bħala ispirazzjoni .

Żomm f'moħħok, il-kelma ispirazzjoni ġejja mill-kelma Latina 'inspirare' li bażikament tfisser 'tieħu n-nifs' jew 'tieħu man-nifs.' Allura, kull meta jkollok ispirazzjoni, qed ‘tieħu n-nifs’ fil-forza spiritwali tal-Ħallieq f’ġismek, u ‘l-ispirtu Divin qiegħed ġo fik.’ Għal din ir-raġuni, meta tispira ruħek, tifhem li meta tkun konness 'fl-ispirtu' mal-Ħallieq huwa kif tirċievi tifwir ta 'epifanji u ideat biex tgħix ħajja kreattiva. U permezz tal-proċess kreattiv, qed tittrasforma l-ideat u l-ħsibijiet mill-immaġinazzjoni tiegħek fir-realtà fiżika tiegħek.

Bħala l-kreatur tal-esperjenza tiegħek, int tirradja vibrazzjoni enerġetika li tattira ċerti nies f'ħajtek li jistgħu jgħinuk toħloq il-viżjoni tiegħek. Kemm jekk għandekx xewqa tal-qalb li tikteb, żebgħa, tkanta, tiżfen, jew tibni xi ħaġa tal-għaġeb, inti tħobb il-ħajja meta tagħmel xi attività bil-ferħ u bl-imħabba mill-qalba ta ’qalbek. U ftakar, il-kreattività kollha li tiġi minn qalbek hija parti mill-fluss Divin.

Meta 333 jidher divinament f'ħajtek, ftakar li tafda fil-kapaċitajiet naturali tiegħek biex toħloq kull ħaġa li tispira lilek. Int għandek fehim sħiħ dak li tgħix ħajtek fuq l-art huwa l-kapulavur artistiku tiegħek għall-umanità, u huwa l-espressjoni kreattiva tal-pjan tal-ħajja umana tiegħek . Tiftakar li meta tkun qed toħloq, tkun qed toħloq flimkien ma 'Alla u ttejjeb is-sbuħija tal-ħajja bir-rigali ta' talent tiegħek. Għalhekk, din hija r-raġuni għaliex tibqa 'tara 333, u hija wkoll ir-raġuni għaliex 333 qed ifittxek.

Fl-aħħar, li tesprimi l-kreattività tiegħek huwa l-mod divertenti tiegħek biex tkun f'armonija mal-polz kreattiv tal-univers, u fl-aħħar mill-aħħar, huwa mod għalik biex titgħallem kif taħseb bħal Alla - u fl-aħħar mill-aħħar, biex tkun bħal Alla.

It-Tielet Tifsira ta '333: Ikkuraġġja Esprimi l-Verità ta' Ruħek

Li tara 333 ripetutament huwa sinjal li tgħid il-verità tiegħek billi tesprimi lilek innifsek awtentiku. L-Univers qed jiggwidak biex tuża l-vuċi tiegħek biex tesprimi l-emozzjonijiet tiegħek jew tqiegħed is-sentimenti tiegħek fi kliem li jagħtu s-setgħa li huma f'armonija ma 'ruħek. B'dan tkun taf, tifhem l-importanza li tħossok sigur u komdu fil-mod li tagħżel li tesprimi l-verità tiegħek sabiex ħaddieħor ikun jista 'jħoss u jifhem il-fehma tiegħek. Fil-qalba tiegħek, int diġà taf kif taqsam il-verità tiegħek bil-mod li jaħdem l-aħjar għalik. Fil-forma orali jew miktuba, huwa meta tesprimi l-verità tiegħek li tappoġġa ruħek u tikxef il-veru int.

Madankollu, meta ma tesprimix il-verità tiegħek, l-għerf ta 'ġismek jgħidlek li m'intix allinjat mal-jien awtentiku tiegħek. Meta dan iseħħ, is-sentimenti ta 'skumdità se joħorġu, u dan huwa sinjal biex tavżak li m'intix onest u qed tittradixxi ruħek. Pereżempju, tħossok irritat jista 'jkun sinjal li m'intix qed tesprimi l-verità tiegħek meta tgħid 'iva' biex tagħmel xi ħaġa, imma fil-fatt, ruħek qed tħeġġek tgħid 'le.' Għal din ir-raġuni, it-tifsira ta '333 hija li tisma' lil ġismek, tinnota s-sentimenti tiegħek, u tesprimi l-verità tiegħek sabiex fl-aħħar mill-aħħar tkun tista 'tieħu lura l-poter tiegħek.

Barra minn hekk, jekk kellek trawma li kkawżatlek li żżomm sieket meta kellek bżonn titkellem u tieħu l-għajnuna, li tara 333 huwa sinjal biex issib is-saħħa tiegħek u teħles il-biżgħat li kienu mwaħħla fi griżmejk sabiex tkun tista 'tagħti s-saħħa lil vuċi tiegħek u tesprimi bil-kuraġġ il-verità tiegħek.

Ħafna drabi, tiskopri dak li tesprimi l-verità tiegħek jista 'jwassal għal mument ta' rivelazzjoni kbira li jista 'jkun fejqan ħafna għalik . U meta taqsam il-verità tiegħek ma 'oħrajn, tista' tkun fejqan ħafna għalihom ukoll.

L-istess bħal kif il-popli indiġeni jaqsmu stejjer dwar l-istorja u l-kultura tagħhom bejn ġenerazzjonijiet oħra, int qed taqsam l-istorja ta 'ispirazzjoni tiegħek biex tgħin biex in-nies fil-komunità tiegħek jitgħallmu flimkien. F'din il-konnessjoni umana, meta tara 333, it-tifsira hi li titkellem dwar dak li hu importanti għalik u taqsam il-verità tiegħek, sabiex tkun tista 'tispira azzjoni biex tittrasformail-mod kif tgħix u l-mod kif jgħixu oħrajn ukoll. Huwa mod biex tibda konversazzjonijiet, u fl-aħħar mill-aħħar, huwa mod kif toħloq bidla fid-dinja tiegħek. Fuq kollox, kull storja mogħtija s-setgħa maqsuma hija ċans li tħoss lil xi ħadd li mhux waħdu fil-vjaġġ uman tiegħu .

Ftakar, il-ħajja dejjem tinbidel, allura kull ma tista 'tagħmel issa huwa li tkun f'armonija ma' ruħek u tesprimi lilek innifsek awtentiku meta tħossok iggwidat fil-mument it-tajjeb. Tibda tifhem li hemm bżonn kuraġġ biex tqum bil-wieqfa u tgħid il-verità tiegħek, u tirrealizza wkoll li hemm bżonn l-istess kuraġġ biex tpoġġi bilqiegħda u tisma '. B’mod ġenerali, int tifhem dak li tesprimi l-verità tiegħek huwa li tkun taf meta huwa ż-żmien xieraq biex taqsam .

Kull darba li ġenwinament titkellem, titlob id-dritt tiegħek li tkun rispettat. Huwa t-twelid tiegħek. Int maħsub li tkun espressiv eżatt bħal meta kont tifel. U raden xiex? Dan it-tifel għadu jgħix fik u jrid jinstema ', għal darb'oħra. Allura, meta tara 333 rikorrenti, afda li l-Univers qed iħeġġek biex toħroġ u tilgħab!

Il-mejta Maya Angelou, poeta Amerikana, qalet l-aħjar: 'M'hemm l-ebda agunija akbar milli ġġorr storja mhux mitkellma ġewwa fik.'

Ir-Raba 'Tifsira ta' 333: Ibdel Ħajtek f'Logħba

Li tara 333 huwa tfakkira mill-Univers biex tieħu ż-żmien biex titma 'ruħek billi tgħix ħajtek b'mod divertenti u lagħab. Il-logħob huwa parti importanti mill-esperjenza umana tiegħek. Tiftakar li ġejt maħluq fil-forma umana bid-DNA spiritwali tal-Ħallieq Wieħed, u qed iżżomm il-Fjamma Divina tal-Ħallieq ġo fik. B'din l-għarfien profond li int espressjoni umana tal-Ħallieq, tibda tirrealizza li m'hemm l-ebda diviżjoni bejn li tkun spiritwali u li tkun Bniedem. Meta tkun qed tgħix bħala bniedem, tkun qed tkun tassew spiritwali. U għax li tkun uman huwa spiritwali, li tilgħab hija attività spiritwali .

Hekk kif in-numru 333 jiggwida triqtek, tibda tiftakar li l-logħob huwa l-parti divertenti ta 'ħajtek. Meta tilgħab, tirrilassa. Fir-rilassament (kemm jekk qed tistrieħ, toħlom bil-ġurnata, jew tgawdi l-passatemp favorit tiegħek), moħħok jgħaqqad b'mod naturali mal-forza divina tal-Ħallieq Wieħed. Meta tkun fi stat rilassat u tkun għadek konxju ta 'l-inħawi tiegħek, moħħok ikun aktar miftuħ għall-ideat, l-immaġinazzjoni kreattiva tiegħek tiżdied, il-konnessjoni spiritwali tiegħek tkun aktar b'saħħitha, u tkun kapaċi tirċievi aħjar ispirazzjoni u gwida divina mill-Ħallieq. U, iktar ma tirrilassa aktar, iktar tista 'tisma' l-Ħallieq ġewwa fik.

B'din il-gwida divina, it-tifsira ta '333 hija li tagħti permess lilek innifsek biex tgawdi bis-sħiħ l-affarijiet li jġiegħluk tassew kuntenti li tkun ħaj f'dan il-mument - bħalissa. Attivitajiet pjaċevoli huma spiritwalment arrikkenti għax jistimulaw ruħek biex toħloq iktar pjaċir fl-eżistenza umana tiegħek. Il-pjaċir jinkuraġġik biex tinħeles mir-rutina regolari tiegħek sabiex tkun tista 'toħloq ħajja aktar kuntenta mimli daħk man-nies ta' madwarek.

Ftakar biss, fil-ħajja, l-'ego serju 'tiegħek jemmen li int persuna fiżika iżolata u separata, imma r-ruħ kuntenta tiegħek naturalment taf li int parti individwali mill-Ħallieq il-Kbir. Allura, meta tidħaq u tieħu pjaċir, l-ego tiegħek naturalment jaqa 'għal dak il-mument, u ruħ tiegħek tqum - hawnhekk il-logħob u l-ispiritwalità jingħaqdu bħala ħaġa waħda. Għalhekk, id-daqq huwa wieħed mill-modi biex jgħinek tidħol fi stat spiritwali li tassew tgawdi l-ħajja fil-mument preżenti.

B'din il-fehma li tgawdi tassew il-mument preżenti, tibda tirrealizza li t-tifsira ta '333 hija li taċċetta l-fluss tal-ħajja. B'dan il-mod, titgħallem kif tħalli l-kontroll u tħalli l-affarijiet jiġru minflok ma ġġiegħel l-affarijiet jiġru. Hija attività spiritwali biex tgħinek tiftakar li int se tkun tajjeb irrispettivament minn liema ċirkostanzi jiġu f'moħħok. Meta tħalli lill-Univers jieħu f'idejh, tafda fil-Ħallieq biex jurik mod aħjar għal soluzzjonijiet oħra fit-triq tiegħek .

Allura, meta tara 333 ripetutament, huwa sinjal divin li qed tkun assigurat li int sigur u protett, u kollox jinsab tajjeb fi triqtek. Hekk kif tifel isib saħħa u sigurtà fl- 'omm,' int ukoll tista 'ssib l-istess saħħa u sigurtà meta tafda u jkollok fidi fil-Ħallieq Divin . Li tafda u jkollok fidi tfisser li jkollok tifel sempliċi bħal dak li tkun taf li l-Ħallieq se jieħu ħsiebek. Allura, poġġi l-fiduċja tiegħek f'Alla. Li tkun qisu tifel u jilgħab ifisser li tkun miftuħ u tagħraf li Alla huwa dejjem lest biex jgħinek fit-triq tiegħek.

= 12 * 12

Fuq kollox, il-parti importanti ta ’ħajtek hija dwar l-esperjenzi fil-vjaġġ tiegħek, mhux id-destinazzjoni. Iċ-ċavetta għall-vjaġġ tiegħek tinvolvi t-trasformazzjoni ta ’ħajtek f’logħob u daħk mingħajr ma tinkwieta dwar il-passat jew il-futur . B’dan l-għarfien mimli ruħek, tibda tifhem li inti maħsub biex tgħix ħajtek bil-ferħ waqt li tilgħab u tidħaq f’dan il-mument preżenti.

Ftakar, l-univers tal-Ħallieq huwa l-bitħa tiegħek, u qed tiġi mfakkra biex tilgħab!

X'għandek tagħmel wara meta tibqa 'tara 333?

Meta tibqa 'tara n-numru sagru 333, it-tifsira hija dik int fit-triq it-tajba tiegħek , u tirrealizza li dejjem kont fuq din it-triq. Kien hemm żminijiet meta ma għarafx it-triq tiegħek u ħassejtek mitluf għax il-ħajja dak iż-żmien ma kinitx ċara, imma dak kien meta bdejt tirrealizza li ċertu ċirkostanzi kellhom jiġru 'għalik fit-triq tiegħek sabiex ikollok l-opportunità li tara b'mod ċar dak li verament jagħmel lil ruħek kuntenta issa .

Meta jkollok aktar ċarezza tal-bżonnijiet ta 'ruħ tiegħek, ruħ tiegħek tibda tirradja vibrazzjoni enerġetika minn ġewwa tiegħek li tiġbed in-nies it-tajbin u s-sitwazzjonijiet it-tajbin biex jgħinuk fit-triq tiegħek. Importanti, tifhem li tattira dak li int, mhux dak li tixtieq. Minħabba li l-liġi tal-attrazzjoni tiddikjara li 'bħal jattira bħal,' tifhimha tattira nies f'ħajtek li huma bħalek . Dan ifisser li meta titgħallem kif tgħin lilek innifsek tirnexxi, tkun miġbud lejn nies li jgħinuk ukoll tirnexxi.

Għas-suċċess, huwa importanti li jiġi rrilevat li jekk wieħed jara ripetutament in-numru 333 jista 'jfisser dan trid tieħu deċiżjoni importanti għall-fażi tal-ħajja li jmiss tiegħek. U tkun xi tkun id-deċiżjoni li tieħu, tafda li qed tkun appoġġjat divinament b'kull mod.

Din id-deċiżjoni tista 'tinbidel f' 999 tip ta 'enerġija , li jġib magħluq għal ċerta sitwazzjoni u jħejjik għal trasformazzjoni fil-fażi li jmiss ta 'ħajtek. Alternattivament, din id-deċiżjoni tista 'wkoll tinbidel f' 666 tip ta 'enerġija li jħeġġek biex tallinja b'mod pożittiv il-ħsibijiet tiegħek fl-oqsma tar-relazzjonijiet personali u l-ħajja tad-dar tiegħek.

Ftakar, l-aħjar deċiżjonijiet huma dejjem ibbażati fuq il-verità tiegħek, u ruħek diġà taf x'għandek tagħmel. Għandek bżonn biss li tisma 'dak li jħoss tajjeb għalik.

Int Sikur Kull Pass tat-Triq

Fl-istampa l-kbira, li tara 333 ifisser li int sigur f'kull pass li tieħu . Int tifhem li int dejjem miexi 'l quddiem fit-triq tiegħek, u kontinwament qed tiskopri aktar bis-sħiħ dak li int tassew. Titgħallem li parti mit-tkabbir ta 'ruħek ġej minn skumdità personali u tbatija, u esperjenzi ta' sfida huma maħsuba biex jiffurmawk fil-persuna b'saħħitha li kont maħsub li tkun. Għalhekk, bl-opportunitajiet kollha ta 'tagħlim li ngħatajt s'issa, tibda tirrealizza dan l-iskop u r-raġuni għall-eżistenza tiegħek hija li tgawdi u tapprezza l-espansjoni u l-evoluzzjoni ta 'min int verament int , li fl-aħħar mill-aħħar huwa konness mal-espansjoni u l-evoluzzjoni tal-umanità.

Żomm f'moħħok, il-ħajja qiegħda tinbidel u tevolvi kontinwament. U għal din ir-raġuni, kull livell li jmiss ta 'ħajtek teħtieġ verżjoni ġdida u aħjar tiegħek . Allura, meta tara l-mudell tan-numru ripetut 333, it-tifsira hija li tiftakar dak int iggwidat divinament u mbierek bis-saħħa u l-kuraġġ biex tkompli u ssaħħaħ .

B’mod ġenerali, għandek fidi li dak kollu li tiffoka u li tpoġġi l-attenzjoni tiegħek eventwalment jikber f’ħajtek. Int taf li dejjem se jkun hemm soluzzjonijiet għalik, u n-numru 333 jgħinek tiftakar li l-intwizzjoni tiegħek dejjem qed tinbeda biex tiggwidak għal għażliet aħjar. Fidu li s-soluzzjonijiet jiġu żvelati lilek fil-ħin it-tajjeb meta jkollok bżonn tieħu deċiżjoni għal dak il-kapitlu li jmiss f'ħajtek.

U fuq kollox, tkun xi tkun dak li tagħmel, għandek fidi li m'intix waħdek bħala inti tmur fid-direzzjoni li hija maħsuba biss għalik .

Aħna kburin ħafna bik!

PUBBLIKATURNOTA:Dan il-websajt, WillowSoul.com, huwa kopert bid-drittijiet tal-awtur, u l-ebda parti minn dan il-websajt ma tista 'tiġi kkupjata, riprodotta, rreġistrata jew użata b'xi mod. Copyright © minn Willow Soul.

Postijiet Popular