3 Raġunijiet Għaliex Qed Tara 777 - It-Tifsira ta '777

Ġieli rajt 777 spiss? Tistaqsi x'tip ta 'messaġġ moħbi għandu dan in-numru divin u xi jfisser għalik 777? Fidu li ġejt iggwidat hawn biex issir taf dwar it-tifsira 777.Li tara 777 ripetutament ifisser li żgur li int fit-triq it-tajba minħabba s-sinkroniċità, u dan huwa wieħed mis-sinjali ta 'qawmien spiritwali.Mudelli ta 'numri ripetittivi bi 3 numri, bħal 777, mhumiex koinċidenzi. Huma messaġġi orkestrati mill-Univers u l-anġli kustodji tiegħek jew il-gwidi tal-ispirtu maħbuba. Iridu tiġbed l-attenzjoni tiegħek għax xi ħaġa tassew sabiħa u ta 'ispirazzjoni tal-biża' qed tiġri jew waslet biex tiġri f'ħajtek.

Fil-vjaġġ tiegħek, u inti sejjer fid-direzzjoni t-tajba uint diġà qed tallinja mal-Veru Tiegħek. Bħala messaġġ ta ’anġlu, it-tifsira ta’ 777 hija serħan il-moħħ li qed timxi lejn triq lejn xi ħaġa aħjar. Trid biss tagħti attenzjoni lill-intwizzjoni tiegħek u kompli imbotta lilek innifsek lejn fejn trid ruħek .Għalkemm jista 'jkun hemm bosta raġunijiet għaliex spiss qed tara 777 kullimkien, huwa importanti li tagħraf xi tfisser għalik 777. Bħala bidu, hawn huma t-tifsiriet spiritwali ta '777 u r-raġunijiet għaliex l-anġlu numru 777 jibqa' jidher fil-vjaġġ tiegħek f'dan l-istadju ta 'ħajtek.

L-ewwel Tifsira ta '777: Qed Tinteraġixxi f'sinkroniċità Perfetta Ma' L-Univers

Kull meta tkun qed tara l-mudell numeriku 777, l-anġli jibagħtulek l-awguri tagħhom! Ir-raġuni? Int qed tirkeb il-mewġa u intunat mal-Veru Tiegħek innifsek u l-Univers kollu. Int allinjat mal-iskop tal-ħajja tiegħek. Hija konferma li tgħidlek li sejjer tajjeb. Meta tifhem min int tassew, taħdem fuq dak li jagħmel sens għalik u ġġib l-enerġija u d-dawl tiegħek fid-dinja. Dan huwa dak li d-dinja teħtieġ mingħandek.

Dan huwa sinjal anġeliku pożittiv ħafna għalik, allura kull meta tara 777, ftakar li l-iskop tiegħek joħroġ minn ġo fik u dak kollu li qed jiżvolġi jew jiġi żvelat lilek huwa parti mill-iskop tiegħek. Il-ħsibijiet u l-ideat il-ġodda tiegħek se jħeġġuk fid-direzzjoni t-tajba. U meta tkun qed tagħmel dak li suppost tagħmel - bħala parti mill-missjoni miftiehma tiegħek-il-Ħallieq Infinit jappoġġjak u jurik li int fit-triq it-tajba.xi jfisser 12:12

Tħossok daqslikieku xi ħaġa akbar qed tieħu fuqek u tuża int bħala strument jew bastiment biex twettaq missjoni. Tista 'anki tinnota li saħħtek titjieb, ir-relazzjonijiet tiegħek jinbidlu għall-aħjar, il-finanzi tiegħek jitjiebu, jew l-iktar sinifikanti - qalbek tiftaħ.

Ftakar li int eżattament fejn suppost tkun. Kollox huwa parti mill-vjaġġ.

It-2 Tifsira ta '777: Int Qed Tiżdied l-Għarfien Tiegħek Biex Tkun Taf Aħjar

Tifsira oħra ta ’777 hija li trid iżżomm moħħok iffokat b’mod pożittiv fuq il-potenzjal veru tiegħek u tkun taf li int ferm iktar minn dak li tidher li int. Għal dan, għandek bżonn tkompli tgħix fl-istat ta 'għarfien u tpoġġi l-enerġija u l-isforz kollu tiegħek biex tkun aktar imqajjem. Iċ-ċavetta qed tkun preżenti.

Li tkun konxju ta 'lilek innifsek u dak kollu ta' madwarek huwa l-mod awtentiku kif tista 'tgħix ħajtek. Kun attent għall-azzjonijiet tiegħek stess u agħti attenzjoni għal kull ħsieb u sentiment. Oqgħod attent minn dak kollu li tagħmel. Kun af dak li tħobb u li ma jħobbx, għaraf dak li jimmotivak, u kun familjari mal-punti sodi u d-dgħjufijiet tiegħek. 'Kun af lilek innifsek.'

L-għarfien akbar tiegħek innifsek jagħtik il-gwida fil-vjaġġ tal-ħajja tiegħek. Peress li int fil-kontroll, tkun taf fejn tiffoka l-ħsibijiet, is-sentimenti u l-azzjonijiet tiegħek biex twettaq il-missjoni tiegħek.

Il-kwotazzjoni li ġejja mill-psikanalista Carl Jung tiġbor fiha: 'Il-viżjoni tiegħek tidher ċara biss meta tkun tista' tħares lejn qalbek stess. Min iħares barra, joħlom; min iħares ġewwa, jqum. '

Allura kull meta tara 777, tkun taf li iktar ma tkun f’kuntatt ma ’min int, iktar iċ-chatter intern tiegħek jonqos u tiżviluppa aktar ċarezza. Hekk kif il-partijiet l-aktar profondi tal-ħajja tiegħek jitilgħu fil-wiċċ, tinduna stat ta ’paċi u kalma f’ruħek.

U ftakar dan, l-itwal vjaġġ li qatt se tieħu huwa dak fejn għandek bżonn issib ruħek.

It-3 Tifsira ta '777: Int Lest biex Tipprattika L-Għarfien Ġdid

Raġuni oħra għalfejn qed tara 777 ta ’spiss hija li int lest li tqiegħed fil-prattika l-għarfien spiritwali mill-isbaħ li fhimt.

L-anġli qed jgħidulek li qrajt il-kotba kollha li kellek bżonn taqra, li għamilt ix-xogħol tad-dar spiritwali tiegħek u issa lest li tpoġġi kollox fil-logħob.

Ħriġt miż-żona ta ’studju u int lest biex tidħol fiż-żona ta’ prattika - din hija t-tifsira ta ’777.

11/11 tifsira

Jekk tħoss li tipprattika meditazzjoni jew yoga, pranayama jew eżerċizzji ta 'nifs, imxi' l quddiem u agħmel hekk. Dawn it-tekniki ta 'rilassament jistgħu jgħinuk tnaqqas il-veloċità u tixgħel ġismek sabiex tkun tista' tiddekowdja aħjar il-messaġġi mibgħuta lilek minn anġli jew gwidi ta 'l-ispirtu li jħobbu.

Imma meta f'daqqa waħda tibda tara l- anġlu numru 555 wara li tara 777 ripetittivament, dan ifisser li l-prattika tiegħek biddlek f'kaptan - kaptan imqajjem-konxju għal kollox ta ’dak li qed jiġri ġewwa u barra. Din l-aħbar iġġib tkabbir spiritwali!

Ibda tipprattika l-lezzjonijiet spiritwali li tgħallimt u tibqa 'dejjem iffokat, umli u konxju tiegħek innifsek. Il-bini ta ’għarfien dwarek innifsek huwa sforz tul il-ħajja kollha, allura qatt ma tkun verament lest.

Tkun xi tkun qed tiżvolġi madwarek hija maħsuba biex tiggwidak jew biex tgħallmek. Kollox huwa konness miegħek u parti mill-iskop tiegħek.

Ftakar dan, il-Ħallieq Infinit sejjaħlek għal skop u jridek timxi fih. Int lest!

X'għandek tagħmel wara meta tara 777?

Qattajt ħajtek kollha titħarreġ għal dan il-mument. Int għaqli mill-intoppi u d-diżappunti kollha tal-passat tiegħek kienu qed jistabbilixxu l-pedamenti għal din il-fażi li jmiss f'ħajtek. U, dan jagħmlek il-persuna perfetta biex tagħmel dak li qiegħed hawn biex tagħmel fid-dinja.

It-triq tiegħek qiegħda hawn biex tipprepara lilek bil-ħiliet u l-opportunitajiet li għandek bżonn biex tevolvi biex tgħix l-iskop ta ’ħajtek. Trid ikollok impenn qawwi biex tibqa 'miexi, u dan iġorrok f'postijiet li qatt ma kont taf li tista' tilħaq.

Ftakar li l-vjaġġ huwa importanti daqs id-destinazzjoni, u meta tħalli lilek innifsek iċċedi għal gwida spiritwali u toħloq flimkien ma 'l-Univers, tiltaqa' ma 'nies ġodda, tiltaqa' ma 'ideat ġodda u tista' anki takkwista ħiliet ġodda biex imexxik għall-pass li jmiss tiegħek. Inti tkun iggwidat biex tagħmel xi ħaġa li qatt ma għamilt qabel, imma int tisma 'l-vuċi ta' ġewwa u l-fiduċja tiegħek.

Id-dinja tiegħek. Idlek u aqleb il-lejl!

PUBBLIKATURNOTA:Dan il-websajt, WillowSoul.com, huwa kopert bid-drittijiet tal-awtur, u l-ebda parti minn dan il-websajt ma tista 'tiġi kkupjata, riprodotta, rreġistrata jew użata b'xi mod. Copyright © minn Willow Soul.

Postijiet Popular