3 Raġunijiet Għaliex Qed Tara 666 - It-Tifsira ta '666

Int ġejt iggwidat hawn biex issir taf dwar it-tifsira ta '666 if kont qed tara kontinwament 666 jirrepeti f'ħajtek. Fil-qalba tal-qalb tiegħek, tibda tirrealizza li tara s-sekwenza tan-numru 666 ripetittivament mhix biss koinċidenza, għax għandek għarfien profond li 666 huwa messaġġ divin għalik. U f'dan il-mument, int qiegħed hawnbiex tiskopri xi tfisser għalik it-tifsira simbolika ta '666.Li tara l-mudell tan-numru bi 3 ċifri 666 jista 'jfisser li hemm żbilanċ f'ħajtek u l-ħsibijiet tiegħek mhumiex allinjati mal-Univers. Is-666 tifsira, f'dan il-każ, hija sejħa li tqum għalik biex teżamina mill-ġdid is-sitwazzjoni attwali tiegħek u tbiddel id-direzzjoni tal-ħsibijiet tiegħek sabiex tkun tista 'tgħolli l-vibrazzjoni tiegħek għal frekwenza aktar pożittiva .Biex tagħraf il-ħsibijiet tiegħek, isma 'lil ġismek. Meta l-ħsibijiet tiegħek ikunu allinjati mal-Univers, ġismek u moħħok iħossuhom tajjeb (eż. Sens ta ’paċi, kalma u ċarezza). Min-naħa l-oħra, meta l-ħsibijiet tiegħek mhumiex allinjati mal-Univers, tista 'tħoss skumdità, uġigħ, jew kostrizzjoni fi kwalunkwe parti ta' ġismek (eż. Qalb, stonku, irkoppa, t'isfel tad-dahar). Hekk kif issir konxju tas-sentimenti fil-ġisem fiżiku tiegħek, tibda tifhem dak huma l-akbar għalliema spiritwali tiegħek biex jgħinek timxi 'l quddiem bl-għażliet it-tajba fil-ħajja.

Flimkien mat-tim divin tiegħek ta ’anġli u gwidi tal-ispirtu, huma kollha jaħdmu flimkien biex jgħinuk tinnaviga fil-ħajja. Minħabba l-għażliet ta 'rieda ħielsa tiegħek, tħej ma tistax tieħu d-deċiżjoni għalik, imma se jaġixxu bħala kowċis biex iħeġġuk fit-triq it-tajba lejn l-għan aħħari tiegħek. Bħala messaġġ ta 'anġlu, li tara 666 ripetutament hija tifkira tal-iskop divin tiegħek u tieħu deċiżjonijiet li jpoġġuk fit-triq it-tajba .Huwa essenzjali li tifhem li meta tara 666 ripetittivament, hemm tifsiriet multipli, u huwa importanti li tikkontempla dak li jfisser 666 għalik.Biex tesplora l -tifsira ta '666aktar, hawn huma t-tifsiriet spiritwali ta '666 u r-raġunijiet għaliex tibqa' tara l-anġlu numru 666 kullimkien.

L-ewwel Tifsira ta '666: Allinja l-Ħsibijiet Tiegħek Ma' L-Univers

Il-ħajja, kif tafha, hija magħmula mill-karbonju-bnedmin ukoll. Il-karbonju huwa magħmul minn 6 elettroni, 6 newtroni, u 6 protoni. Għalhekk, fil-forma materjali tiegħek, tirrappreżenta n-numru 666.Fuq livell ta 'ruħ, għażilt li tinkorpora f'ġisem fiżiku biex twettaq missjoni f'din id-dinja materjali. Int ġejt fid-dinja fiżika biex tkabbar lilek innifsek kemm tista 'possibilment, u fl-istess ħin, dan jibbenefika lill-ħlejjaq ħajjin kollha għaliex aħna lkoll konnessi bħala ħaġa waħda.

Kulma tagħmel - kull kelma li titkellem u kull azzjoni li tagħmel - għandha effett immewweġ fuq il-ħajja ta 'nies oħra. Bħala riżultat, int diġà qed tkun persuna spiritwali f'din id-dinja materjali - sempliċement billi tkun bniedem , u dan l-att fih innifsu huwa att spiritwali kbir.

tifsira spiritwali numru 10

Hekk kif tara 666 ripetittivament, huwa sinjal għalik li tibbilanċja l-ħsibijiet tiegħek sabiex ikunu allinjati mal-Univers. Il-ħsibijiet tiegħek isiru kliem, u l-kliem għandhom vibrazzjonijiet ta 'enerġija għolja li joħolqu r-realtà li ddur magħkom. Meta jintuża b'sentimenti pożittivi, il-kliem huma l-kreatur tar-realtà tiegħek. Mingħajr kliem, ħsieb qatt ma jista 'jsir realtà.

Allura meta tara 666, ftakar dan: Jekk trid toħloq dinja aħjar, trid tibda minnek innifsek. Tiegħekil-ħsibijiet huma responsabbli għal dak kollu li jiġri f'ħajtek, u jaħdmu flimkien mal-qawwa kreattiva tal-Univers. Int manifestazzjoni tal-moħħ Universali . Meta taħseb dwar kif toħloq ir-realtà tiegħek stess, tiġi f'moħħna l-kwotazzjoni li ġejja:

'Ara ħsibijietek, isiru kliem;
ara kliemek, isiru azzjonijiet;
ara l-azzjonijiet tiegħek, isiru drawwiet;
ara d-drawwiet tiegħek, isiru karattru;
ara l-karattru tiegħek, għax isir id-destin tiegħek. '

It-2 Tifsira tas-666: Ftakar fin-Natura Divina Tiegħek u l-Ħolma l-Kbira

xi jfisser 000

Meta tkun iffokat ħafna fuq l-affarijiet żgħar tad-dinja materjali, li tara 666 huwa messaġġ anġeliku għalik — tfakkira li int iktar minn dak li taħseb. Int qed infinita b’possibilitajiet infiniti . M'hemm l-ebda limitu għal dak li tista 'tikseb.

Kollox jibda billi noħlom ħolm kbir dwar min tista 'ssir u l-affarijiet tal-għaġeb li tista' twettaq. Skond l-awtur Amerikan, Brian Tracy, raġel għaqli darba qal, Trid toħlom ħolm kbir għax ħolm kbir biss għandu l-poter li jċaqlaq l-imħuħ tal-irġiel . '

L-iktar importanti, kun żgur il-ħolm tiegħek hu dwar tiegħek kontribuzzjoni għad-dinja .LEInt toħlom u tiskopri l-passjoni tiegħek, tħallix in-nuqqas jieqaf. Il-falliment jippermettilek terġa 'tevalwa lilek innifsek u jippermettilek tiżviluppa l-ħiliet biex tkun aħjar id-darba d-dieħla. Jippermettilek tikber, imma tħallix li l-falliment jiddefinik, ħalli l-falliment jirfina int!

Int twelidt għal raġuni. Int twelidt b'talenti u ħiliet uniċi biex twettaq xi ħaġa tal-għaġeb f'din id-dinja. Huwa f'idejk li tidher x'inhu dak.

Emmet Fox, l-awtur ta '' Power Through Constructive Thinking, 'tgħid Ix-Xewqa ta ’Qalbek hija l-Leħen ta’ Alla, u dik il-Leħen trid tiġi obduta illum jew għada . '

Wara llum, ħiereġ u sib dik il-vuċi. Meta tiddedika ħin biex issib dik il-vuċi, tibdel id-dinja b’dik il-ħolma kbira li għandek. Int tibdel id-dinja għalik innifsek, tibdel id-dinja għan-nies ta 'madwarek, u fl-aħħar mill-aħħar tagħmel differenza f'din id-dinja.

Allura, meta kontinwament tara n-numru 666, huwa sinjal divin għalik li tiftakar d ream kbir sabiex tkun tista 'tilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħek . Inthuma bla limitu.

'Jekk tista 'toħlomha, tista' tagħmel dan.' - Walt Disney, Intraprenditur Amerikan (1901 - 1966)

It-3 Tifsira ta '666: Ittrasforma Ħajtek B''Ħsieb Pożittiv'

Tifsira oħra biex tara 666 hija li l-ħsibijiet tiegħek ta 'kuljum huma illużjonijiet ibbażati fuq il-biżgħat u l-inkwiet tad-dinja fiżika.

Jekk trid li ħajtek titjieb, int trid tittejjeb ukoll. Fi kliem ieħor, id-dinja ta ’barra tiegħek tirrifletti d-dinja ta’ ġewwa tiegħek. Jekk trid li ħajtek titjieb, trid ittejjeb min int minn ġewwa. Fi kwistjonijiet tal-qalb, jekk trid li jkollok relazzjonijiet aħjar, trid issir persuna aħjar. Pereżempju, meta tħobb lil min int, tqajjem din l-imħabba ġewwa fik, u naturalment tattira u tesperjenza iktar imħabba romantika fir-relazzjonijiet tiegħek.

Allura meta tbiddel id-dinja ta 'ġewwa tiegħek, tista' tgħolli l-vibrazzjoni tiegħek biex toħloq dak li trid. Kollox fil-ħajja tiegħek wera ruħu għax jaqbel mal-vibrazzjoni mill-ħsibijiet tiegħek stess.

Int il-kreatur ta 'ħajtek u għalhekk kun żgur li int konxjament toħloq dak li trid billi tagħżel il-ħsibijiet it-tajbin. Ħajtek tirrifletti l-ħsieb vibrazzjonali tiegħek.

Id-darba li jmiss tara 666, huwa sinjal li tqajjem il-vibrazzjoni tiegħek billi tagħżel ħsibijiet pożittivi. Ftakar dan: hija l-attitudni tiegħek li tiddetermina d-direzzjoni tiegħek fil-ħajja .

X'għandek tagħmel wara meta tara 666?

Li tara 666 huwa sinjal biex tallinja l-ħsibijiet tiegħek mal-iskop ogħla tiegħek. Din hija sejħa ta 'qawmien biex iddawwar ġewwa. Meta tbiddel il-ħsibijiet tiegħek, l-iskop tal-ħajja tiegħek eventwalment isir ċar, tkun fit-triq it-tajba, u ħajtek tibda tħaddan fluss ta 'grazzja u faċilità.

Mod tajjeb biex tkun taf meta tkun allinjat mal-Univers huwa li tisma ’lil ġismek. Taf li inti allinjat meta qalbek tħossha miftuħa. Hemm sensazzjonijiet oħra tal-ġisem li tista ’tħoss meta tkun allinjat, imma l-iktar sentiment bażiku li jkollok huwa s-sentiment li int quċċata ta’ din id-dinja meta tkun allinjat mal-Univers.

Kollox jiċċirkola u kollox hu dwar l-armonija vibrazzjonali. Il-vibrazzjoni tal-ħsibijiet tiegħek toħloq ħajtek . Biex jgħinek tikkonnettja mal-Univers, tista 'teżerċita, tkanta u tiżfen, tkun ma' nies li tħobbu, tagħmel attivitajiet ta 'pjaċir li tħobb, tilbes ħwejjeġ u kuluri li jferrħuk, jagħmlu d-dar tiegħek santwarju serħan il-moħħ, tiekol ikel sħiħ li jsostni ġismek. , skeda ħin kwiet, u fuq kollox— tkun grat għal dak kollu li diġà għandek .

Meta tara 666, tfakkrek li qiegħed fis-sitwazzjoni attwali tiegħek għax ħadt deċiżjonijiet li wassluk hemm. Jekk trid tibdel id-direzzjoni tiegħek, huwa totalment sa inti li tbiddel il-ħsibijiet tiegħek u tieħu deċiżjonijiet illum li eventwalment ibiddlu t-triq tiegħek.

Ftakar dan: Ħsibijiet żomm il-poter għall-ħolqien u yl-esperjenza tagħna f'dan il-ħajja hija maħluqa mill-mod kif taħseb.

11:11 ħin

U hekk fil-bidu ... il-ħsieb ġie l-ewwel, u mbagħad fil-jum tal-ħolqien, Alla qal, 'Ħa jkun id-dawl,' u kien jidher id-dawl.

PUBBLIKATURNOTA:Dan il-websajt, WillowSoul.com, huwa kopert bid-drittijiet tal-awtur, u l-ebda parti minn din il-websajt ma tista ’tiġi kkupjata, riprodotta, rreġistrata jew użata b’xi mod. Copyright © minn Willow Soul.

Postijiet Popular